Stilar

JU-JUTSU KAI

Ju-jutsu Kai är Sveriges största ju-jutsustil och Ju-jutsu Kai utövas i form av fysisk och teknisk träning inriktad på det gällande graderingssystemet. Ju-jutsu Kai lämpar sig väl som självförsvar och inriktar sig därför på att ge utövarna en ökad kunskap om möjligheten att försvara sig mot fysiskt våld, samt att ge saklig information om de juridiska möjligheterna till nödvärn.


Det första graderingssystemet presenterades 1971 av stilchef Hans Greger och därefter har flera revideringar skett. Sedan 1998 organiserar Svenska Ju-jutsuförbundet all verksamhet som är knuten till stilen Ju-jutsu Kai.


Ju-jutsu Kais tekniska koncept utvecklas kontinuerligt och stilchefen tillsammans med riks- och förbundsinstruktörer träffas fortlöpande för att diskutera teknikernas utförande och den tekniska utvecklingen för att Ju-jutsu Kai även fortsättningsvis ska kunna erbjuda ett självförsvarssystem av högsta internationella klass.

GOSHINDO

KICKBOXNING

Goshindō (護身道) eller Goshinbudō, bokstavligen: "Självförsvar" (goshin), "strid" (bu), "väg" (dō), är ett generiskt uttryck för flera system modern självförsvar (även kända som gendai jūjutsu), vilka baseras på MMA-tekniker från Japan. De flesta Goshindō-system utgår typiskt från ju-jutsu-tekniker berikade med metoder från andra kampkonsttraditioner som karate, boxning samt kick- och thaiboxning. Dessa tekniker har sedan integrerats och modifierats för nutida självförsvarssituationer.


I Sverige finns det en form av Goshindo, som skapades av Lennart Collán 1994. Stilen innehåller momenten från flera olika kampsporter såsom brottning, boxning, thaiboxning och judo sammansatta till ett kampflöde. Den svenska Goshindon har administrativt ett ursprung ur Svenska Budoförbudets gamla ju-jutsusektion, men den tekniska inspirationen kommer från tidigare nämnda kampsporter. Stilen kommer ursprungligen från stockholmsområdet, men finns spridd över många delar av landet

Kickboxning är en kampsport som växte fram i USA under 1970-talet .I ett historiskt perspektiv så skapades kickboxningen för att olika stilar inom stående kampsport skulle kunna mötas under gemensamma regler. Det visade sig tidigt att Kyokushin på den tiden hade bäst bentekniker och att boxarna hade bäst handtekniker, utifrån vilket en viss gemensam stil utvecklades. Tidiga namn på kickboxning blev följaktligen full-contact karate och sportkarate. I dag är kickboxning en egen sport och idrott, men fortfarande inte en stil utan som ett samlat regelsystem, vilket numera även har utvecklats till flera tävlingssystem. Utan krav på att följa gamla traditioner kan kickboxningen utvecklas, anpassa sig till utövarnas krav och ta till sig modern forskning kring psykologi, pedagogik och fysisk träning.


I Sverige används tävlingsformerna lättkontaktsgraderna Light Contact (LC) och Kick Light (KL) samt fullkontaktsgrenarna Full Contact (FC), Low Kick(LK) och K1. Namnen ändrades nyligen av WAKO.

Kickboxning på lunchen

Kickboxning på lunchen.

Posted by Facebook on Friday, December 5, 2014

RUFFIE

Musse Hasselwall och Usama Aziz utvecklade tillsammans träningsformen Ruffie som är ett koncept med inslag av kampsportsmoment.


Ruffie bygger på par- kamp och fysövningar. Övningar som länge har använts inom kampsport. Parövningarna bygger på att man samarbetar och använder sin partner som träningsredskap. I kampövningarna jobbar man mot varandra för att vinna sin kamp. Fysövningarna är till för att man ska få tömma ut de sista krafterna.

Denna ordning kör man i olika block och varje block har sin inriktning.


Allt du behöver för att ta dig igenom ett Ruffie-pass är hjärta.